Doelstelling

In de statuten van de VCOB is de doelstelling omschreven. De letterlijk tekst luidt:
 
"Behoud en vermeerdering van de waarde van het onroerend goed in de binnenstad van Breda."
 
Van deze doelstelling zijn de volgende vier taakstellingen afgeleid:
 
Belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel onroerend goed in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid;
Gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming met betrekking tot commercieel onroerend goed;
Contacten en informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling en tussen ondernemersverenigingen, makelaardij, de gemeente en andere betrokken organisaties. Deze informatie-uitwisseling kan zelfstandig plaatsvinden en binnen een overlegstructuur.
Rentabiliteit

Contactinfo

Secretariaat VCOB
Anghinette van Dijck - Goud
Warandelaan 19
4904 PA Oosterhout

Tel. 06-55358987
Fax. 084-8371430

Email : info@vcob.nl
Vanaf 25 mei jl. gelden er nieuwe regels i.v.m uw privacy. Elke organisatie in de EU moet een privacyverklaring hebben waarin precies staat wat wij met uw gegevens doen.