Bestemmingsplan Binnenstad Inloopavonden

Voor de binnenstad heeft de Gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Het bestemmingsplan is in deze fase nog een concept-ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758.BP2010001001-0201), dat voor u ter inzage ligt. De twee inloopbijeenkomsten over dit plan hebben plaatsgevonden op:

Skip list
op dinsdag 14 februari 2012 
op woensdag 15 februari 2012;

Waarom dit bestemmingsplan?

Het geldende bestemmingsplan voor de binnenstad is van 1995. Na 1995 hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in het plangebied, zoals het heropenen van de Haven en de ontwikkeling van het Chassépark. Het geldende bestemmingsplan is niet meer actueel. Verder bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Ook uit dit oogpunt is het bestemmingsplan toe aan herziening.

Het concept-ontwerp regelt grotendeels de feitelijke situatie. Er zijn vooralsnog geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het plan heeft daarmee slechts een beperkte betekenis voor een visie op de toekomst.

Op dit moment is een nieuwe Structuurvisie voor de hele stad in voorbereiding. Zelfstandig onderdeel daarvan is een visie die specifiek voor het centrumgebied zal worden opgesteld. Het centrumgebied bestaat uit het gebied binnen de singels, de nieuwe spoorzone en het tussenliggende gebied. Zodra deze visie gereed is, zal ook een nieuw (integraal) bestemmingsplan worden opgesteld. Het concept-ontwerp dat nu ter inzage wordt gelegd, is opgesteld als overbrugging van de tijd tot de visie gereed is en betreft alleen het gebied binnen de singels.

Ter inzage

Het conceptontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage vanaf 9 februari 2012 tot en met 21 maart 2012 bij Infobalie 19-20 in het Stadskantoor. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw reactie op het conceptontwerp van het bestemmingsplan Binnenstad indienen. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Breda, postbus 90156, 4800 RH te Breda.

Procedure na inspraakperiode

Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties kan het bestemmingsplan worden aangepast. Daarna volgt de officiële bestemmingsplanprocedure met opnieuw een terinzagelegging van 6 weken van een ontwerp van het bestemmingsplan. Indien u wederom bezwaren heeft tegen het bestemmingsplan dient u gedurende deze periode een zienswijze in te dienen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van dit Breda bericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Vollaard, Gemeente Breda, telefoon (076) 529 3870, e-mailjm.vollaard@breda.nl of mevrouw M. van Marrewijk, Gemeente Breda, telefoon (076) 529 3881, e-mail mjm.van.marrewijk@breda.nl

Wilt u de plannen inzien?

http://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/bestemmingsplannen/inloopavonden-bestemmingsplan-binnenstad

Op deze plannen is door VCOB een zienswijze ingediend.

Voor de binnenstad heeft de Gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Het bestemmingsplan is in deze fase nog een concept-ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758.BP2010001001-0201), dat voor u ter inzage ligt. De twee inloopbijeenkomsten over dit plan hebben plaatsgevonden op:

Waarom dit bestemmingsplan?

Het geldende bestemmingsplan voor de binnenstad is van 1995. Na 1995 hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in het plangebied, zoals het heropenen van de Haven en de ontwikkeling van het Chassépark. Het geldende bestemmingsplan is niet meer actueel. Verder bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Ook uit dit oogpunt is het bestemmingsplan toe aan herziening.

Het concept-ontwerp regelt grotendeels de feitelijke situatie. Er zijn vooralsnog geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het plan heeft daarmee slechts een beperkte betekenis voor een visie op de toekomst.

Op dit moment is een nieuwe Structuurvisie voor de hele stad in voorbereiding. Zelfstandig onderdeel daarvan is een visie die specifiek voor het centrumgebied zal worden opgesteld. Het centrumgebied bestaat uit het gebied binnen de singels, de nieuwe spoorzone en het tussenliggende gebied. Zodra deze visie gereed is, zal ook een nieuw (integraal) bestemmingsplan worden opgesteld. Het concept-ontwerp dat nu ter inzage wordt gelegd, is opgesteld als overbrugging van de tijd tot de visie gereed is en betreft alleen het gebied binnen de singels.

Ter inzage

Het conceptontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage vanaf 9 februari 2012 tot en met 21 maart 2012 bij Infobalie 19-20 in het Stadskantoor. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw reactie op het conceptontwerp van het bestemmingsplan Binnenstad indienen. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Breda, postbus 90156, 4800 RH te Breda.

Procedure na inspraakperiode

Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties kan het bestemmingsplan worden aangepast. Daarna volgt de officiële bestemmingsplanprocedure met opnieuw een terinzagelegging van 6 weken van een ontwerp van het bestemmingsplan. Indien u wederom bezwaren heeft tegen het bestemmingsplan dient u gedurende deze periode een zienswijze in te dienen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van dit Breda bericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Vollaard, Gemeente Breda, telefoon (076) 529 3870, e-mailjm.vollaard@breda.nl of mevrouw M. van Marrewijk, Gemeente Breda, telefoon (076) 529 3881, e-mail mjm.van.marrewijk@breda.nl

Contactinfo

Secretariaat VCOB
Anghinette van Dijck - Goud
Warandelaan 19
4904 PA Oosterhout

Tel. 06-55358987
Fax. 084-8371430

Email : info@vcob.nl
Vanaf 25 mei jl. gelden er nieuwe regels i.v.m uw privacy. Elke organisatie in de EU moet een privacyverklaring hebben waarin precies staat wat wij met uw gegevens doen.